Podstawowe zasady, o których należy pamiętać podpisując umowę o pracę

Każda osoba po osiągnięciu pełnoletności w pewnym momencie swojego życia decyduje się na pracę, gdzie będzie osobą zatrudniającą albo zatrudnianą. Decydując się na podpisanie umowy o pracę każda z jej stron chce być pewnym, że wszystko przebiega przepisowo. Jeżeli ktokolwiek z podpisujących ma wątpliwości w związku z zawieraną umową, dobrze jest odszukać specjalistę, który posiada wiedzę i kompetencje w temacie prawa pracy. Do odnalezienia takiej osoby wystarczy wprowadzenie hasła adwokat prawo pracy Łódź, Warszawa czy Gdańsk w sieci, ofert będzie bez liku. O czym trzeba pamiętać przy zawieraniu umowy o pracę?

3 typy umowy o pracę – czym się różnią?

Prawo pracy wskazuje 3 różne typy umów o pracę. Należą do nich umowa na okres próbny, umowa na czas określony i umowa na czas nieokreślony. Umowa na okres próbny, najczęściej zawierana jest z nowymi pracownikami, których umiejętności nie są jeszcze znane przełożonemu. Zgodnie z zasadami okres trwania takiej umowy określa się na 3 miesiące, ale może on zostać skrócony, jeżeli pracodawca się na to zdecyduje. Zdarzają się sytuacje, gdy stosuje się ją także w przypadku osób, które już pracują w konkretnej firmie, ale kieruje się je na inne stanowisko i niezbędne jest ponowne sprawdzenie ich predyspozycji. Kolejnym rodzajem jest umowa na czas określony. Całkowity okres zatrudnienia w ramach takich umów to maksymalnie 33 miesiące, natomiast maksymalna liczba podpisanych umów na czas określony wynosi 3. Najkorzystniejszym wariantem z punktu widzenia osoby zatrudnianej jest umowa na czas nieokreślony, najlepiej chroni pracownika. Jej rozwiązanie bez przestrzegania określonego okresu wypowiedzenia jest wyjątkowo trudne i występuje wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach, przez co daje pracownikowi poczucie stabilnego zatrudnienia.

Co musi określać umowa o pracę?

Każda umowa o pracę musi precyzyjnie wskazywać jej strony, typ umowy i datę jej obowiązywania oraz warunki pracy. Szczególnie istotny jest ostatni punkt, w którym musi być określony formę powierzanej pracy. Zgodnie z tą zasadą w umowie o pracę musi zostać rzeczowo wskazana nazwa stanowiska, na jakim pracownik będzie zatrudniony oraz jego obowiązki. Określić trzeba również miejsce wykonywania pracy, najczęściej jest ono wyznaczone jako punkt geograficzny z konkretnym adresem. Umowa o prace powinna określać także wysokość zarobków oraz wymiar czasu pracy. Nie można zapominać, że wynagrodzenie musi zostać wpisane jako stawka za godzinę lub za miesiąc oraz nie może być niższe niż obowiązujące w danym roku wynagrodzenie minimalne (2800 złotych brutto w 2021 roku). Pod pojęciem wymiaru czasu pracy znajduje się informacja o tym, czy pracownik będzie zatrudniony w ramach całego etatu, czy jego wyznaczonej części.