Zakończenie małżeństwa z orzekaniem o winie — wszystko co musisz wiedzieć

Ludzie twierdzą, jako że za rozłam związku zazwyczaj są odpowiedzialne zarówno mąż, jak i żona, choć nie dla sądu. W przypadku orzekania o winie, odpowiedzialność może mieć na barkach jeden ze współmałżonków, oboje bądź nikt z nich. Wydawać by się mogło, jakoby ustalenie winowajcy końca związku małżeńskiego to problem triumfu małżonka, lecz ma to poważne następstwa ze strony prawa.

Każde małżeństwo na chwilę przed separacją stoi przed problemem czy ustalać winnego, czy pozostawić to nierozstrzygnięte. Rozwód to nader wstrząsające zdarzenie toteż czasami, aby umniejszyć sobie nadprogramowych przykrości i stresów para postanawia, aby nie rozwiązywać w w czasie rozprawy kto ponosi odpowiedzialność za koniec związku.

W jakiej sytuacji jesteśmy winni za rozwód?

Za powód rozpadu małżeństwa z reguły wymienia się absolutny rozbicie pożycia. Jest to temat, który każdy z nas będzie rozumiał troszkę odmiennie, aczkolwiek oznacza to nic innego jak życie w związku małżeńskim, a więc mieszkanie razem, zarządzanie domem, wspólne opłaty, doglądanie potomstwa oraz współżycie. Winę za rozwód nosi ta osoba, jaka dążyła do rozłamu tegoż pożycia, stosując skonkretyzowane działania, do jakich z pewnością kwalifikujemy groźbę, zaniechanie współżycia, zostawienie współmałżonka bez określonej przyczyny, nadużywanie alkoholu, przemoc, cudzołóstwo.

Czy zdrada zawsze jest powodem rozwodu?

Zdrada w małżeństwie jest podawana za uzasadnienie zakończenia pożycia, jednak jeśli jeden z współmałżonków dokonał jej podczas trwania związku małżeńskiego. To oznacza, że jeżeli w pierwszej kolejności współmałżonkowie skończyli łącznie funkcjonować pod jednym dachem, a potem doszło do stworzenia przez jednego z partnerów relacji z inną osobą, to nie jest realne, by uznać takiego stanu rzeczy za powód zakończenia małżeństwa.Jednakże związek któregoś z współmałżonków z innym towarzyszem podczas obowiązywania związku, lecz po wystąpieniu pełnego i nieustannego rozkładu pożycia między współmałżonkami nie daje podstawy do przydzielenia temuż małżonkowi winy za zakończenie związku. Identycznie jest, jeśli partner poznaje prawdę o zaniechaniu wierności przed rozwodem, jedna nie miał wówczas miejsca rozłam pożycia.

Z jakiego powodu warto dowodzić o winie

Sąd ma prawo nie wskazywać odpowiedzialnego wyłącznie w chwili, jeśli wspólnie chcą tego partnerzy, zatem na ich wspólny apel o zaprzestanie określenia odpowiedzialnego rozpadu związku. W takim przypadku za rozwód według sędziego ani jedna z osób nie ponosi odpowiedzialności. Partnerzy są w stanie zmodyfikować przekonanie do czasu, aż rozwód będzie orzeczony, a wskazane jest tę kwestią solidnie rozpatrzeć, ponieważ osoba niewinna ma możliwość na przykład do zasiłku alimentacyjnego od drugiego małżonka, jeśli tylko byłaby w gorszej okoliczności niż przed rozwodem. O ile nie ustalono winowajcy lub odpowiedzialność ponoszą obie strony, posiadają taką możliwość także obie osoby, z zastrzeżeniem, że żyją w niedostatku. W wypadku, jeżeli któryś z małżonków jest uznany za wyłącznie winnego, a zakończenie małżeństwa niesie za sobą ważne pogorszenie pozycji majątkowej partnera bez winy, sędzia na zlecenie tegoż małżonka może orzec o obowiązku zaspokajania potrzeb małżonka niewinnego. Współmałżonek taki nie musi funkcjonować w niedostatku.

Koszty sądowego zakończenia małżeństwa

Za przeprowadzenie rozwodu koszty ponosi strona uznana za winną rozpadu relacji – osobny z partnerów, opłatę jest w stanie również uiścić osoba składająca wniosek w momencie nieokreślania winnego lub wspólnie, jeżeli odpowiedzialność jest obopólna.Należność sądowa za zakończenie małżeństwa to 600 zł, jakie wnieść należy do właściwego sądu. Jeżeli sąd powinien dopuścić się również podziału mienia, należy zapłacić ponadplanowo opłatę w kwocie 300 zł lub 1000 zł. Poza tym trzeba jeszcze doliczyć taksę obrońcy. Akurat jest to sprawa bardzo indywidualna,zależna od części Polski, obszaru pomocy i wieloaspektowości tematu. Najkorzystniej wyszukać kancelarię, pisząc w wyszukiwarkę np. konsultacje prawne Łódź i ugadać się na naradę.?